Ανανέωση Άδειας Οδήγησης

 άδεια οδήγησης σχολή οδηγων πνευματικός

 

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

  1. ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

  2. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

  3. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.Ι.) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ